Výzkumná infrastruktura CATPRO, UniCRE

Lucie Podrábská

CATPRO, součást výzkumně vzdělávacího centra UniCRE, je výzkumnou infrastrukturou, která je zaměřená na efektivní využití energetických zdrojů na bázi uhlíku za pomoci katalytických procesů. Účelem CATPRO je překonat propast mezi laboratorním a průmyslovým měřítkem, která reprezentuje jednu z největších výzev ve výzkumu přeměn těchto energetických zdrojů. Ty zahrnují i využití biomasy pro výrobu pokročilých kapalných paliv a chemikálií.

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.

Lucie Podrábská

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. byl založen v roce 1953 v Mostě jako organizace dolů v Severočeské hnědouhelné pánvi. V roce 1992 pak vznikla akciová společnost, jejímiž akcionáři jsou Vršanská uhelná a. s. a Severočeské doly a. s., Chomutov. Roku 1999 obdržel podnik certifikaci v oblasti výrobků z produktů spalování a odsíření a v roce 2002 pak získal certifikát ISO 9001. Součástí ústavu je od roku 2000 Ekologické centrum Most … Read More

Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol

Lucie Podrábská

  Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol založily tři instituce – VŠCHT v Praze, Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s., a Unipetrol, a. s. Centrum začalo fungovat s letním semestrem 2014/2015 v Chemparku v Záluží. VŠCHT Praha a Výzkumný ústav zajišťují vědecko-výzkumné aktivity, vzdělávání a praktickou výuku studentů. Unipetrol, a.s. spolupracuje při výběru a zadávání výzkumných úkolů a témat a poskytuje finanční podporu vědecké činnosti studentů. Univerzitní centrum nabízí unikátní propojení … Read More

Chmelařský institut s.r.o.

Lucie Podrábská

Počátky chmelařského výzkumu se datují k roku 1925 (zřízení chmelařské výzkumné stanice v Deštnici u Žatce). Roku 1992 vznikl v rámci privatizace Chmelařský institut s.r.o. Majitelem je Svaz pěstitelů chmele České republiky a jedná se o komplexní pracoviště, které se zabývá vědecko-výzkumnou činností na úseku pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. Chmelařský institut s. r. o. je udržovatelem sadby tradičního nejpoužívanějšího českého chmele – jemné aromatické odrůdy Žateckého … Read More

UniCRE, Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s.

Lucie Podrábská

UniCRE (Unipetrol Centre of Research and Education) je moderní výzkumné centrum se špičkovými laboratorními přístroji a erudovanými výzkumnými pracovníky. Cílem centra je přispět k lepšímu přenosu výsledků výzkumu do praxe a tím podpořit rozvoj průmyslu. Mezi hlavní cíle UniCRE patří získávání grantů na národní úrovni pro jednotlivé oblasti výzkumu UniCRE, zapojení se do evropských struktur podpory vědy, výzkumu a vývoje a získání podpory pro prioritní projekty v jednotlivých oblastech … Read More

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

jirimikula

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je největší univerzitou a výzkumnou organizací v Ústeckém kraji. Byla založena v roce 1991. V současné době studuje na osmi fakultách 8388 studentů a působí zde přes 1000 pracovníků. UJEP je výzkumnou organizací, která představuje špičkové vědecké, výzkumné, inovační, pedagogické a kulturně vzdělávací centrum Ústeckého kraje. Zaměřuje se na technické, přírodní, humanitní i společenskovědní disciplíny. Cílí také do ochrany životního prostředí a zlepšování zdravotního … Read More