Univerzitní centrum VŠCHT Praha – Unipetrol založily tři instituce - VŠCHT v Praze, Výzkumný ústav anorganické chemie, a. s., a Unipetrol, a. s. Centrum začalo fungovat s letním semestrem 2014/2015 v Chemparku v Záluží. VŠCHT Praha a Výzkumný ústav zajišťují vědecko-výzkumné aktivity, vzdělávání a praktickou výuku studentů. Unipetrol, a.s. spolupracuje při výběru a zadávání výzkumných úkolů a témat a poskytuje finanční podporu vědecké činnosti studentů. Univerzitní centrum nabízí unikátní propojení kvalitního vysokoškolského bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studia s projekty, úkoly a výzvami výrobních provozů rafinérsko-petrochemického komplexu. Univerzitní centrum sídlí v Chemparku v Záluží a jde tak zřejmě o první sídlo české univerzity v průmyslovém areálu. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze otevřela v Mostě pobočku již v roce 2004 a od té doby zde vystudovaly desítky studentů. V únoru 2015 se pracoviště přestěhovalo do zrekonstruovaných prostor v Chemparku Záluží, kde kromě umístění v průmyslovém areálu studentům nabízí i přímou účast v nově zbudovaném výzkumně vzdělávacím centru UniCRE.

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

VŠCHT Praha je výzkumnou technickou vysokou školou se zaměřením na široké spektrum oborů. Tradičně patří k předním českým výzkumným pracovištím s intenzivní spoluprací s průmyslovou praxí. Má dlouholeté zkušenosti se základním a aplikovaným výzkumem i experimentálním vývojem.

https://studuj-v-litvinove.vscht.cz/akce

Kontaktní údaje:

Adresa

Areál Chempark, Záluží 1, 436 70, Litvínov

Mapa: