Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

Výzkumná infrastruktura RINGEN se bude primárně zabývat podporou využívání geotermální energie v ČR v kontextu celosvětového vývoje v této oblasti. Hlavním cílem je přispět ke snížení investičních a provozních rizik spojených s jímáním zemského tepla a umožnit jeho masivní a bezpečné využívání v různých geologických podmínkách. Důležitou součástí je rovněž pilotní ověřování technologií pro přenos tepla na zemském povrchu prostřednictvím tepelných výměníků pro výrobu tepla a turbín umožňujících výrobu elektřiny, na kterých budou odborníci RINGENu spolupracovat s průmyslovými subjekty. Cílem výzkumné infrastruktury je také navázat na stávající mezinárodní interdisciplinární výzkum v oblasti využívání hlubinné geotermální energie (GTE) technologií EGS/HDR a vytvořit podmínky pro testování nových a ověření stávajících metod realizace EGS/HDR systémů v podmínkách metamorfovaných hornin. To přispěje k úspěšnému využívání této inovativní technologie v globálním měřítku.

Výzkumné centrum Litoměřice zahájí svou činnost v polovině roku 2019. Bude nabízet výzkumné laboratoře, vybavení a technologie pro testování a experimenty v řadě výzkumných a průmyslových oblastech, odborná školení, semináře či školící a skladovací prostory.

Kontaktní údaje:

Adresa

Na Vinici, 412 01 Litoměřice

Kontakt

www.rin-gen.cz

Mapa: