Počátky chmelařského výzkumu se datují k roku 1925 (zřízení chmelařské výzkumné stanice v Deštnici u Žatce). Roku 1992 vznikl v rámci privatizace Chmelařský institut s.r.o. Majitelem je Svaz pěstitelů chmele České republiky a jedná se o komplexní pracoviště, které se zabývá vědecko-výzkumnou činností na úseku pěstování, sklizně a posklizňové úpravy chmele. Chmelařský institut s. r. o. je udržovatelem sadby tradičního nejpoužívanějšího českého chmele - jemné aromatické odrůdy Žateckého poloraného červeňáku. V posledních letech vyšlechtil a na trh uvedl několik nových odrůd chmele, například jemný aromatický, hořký, voňavý nebo i chmel využitelný ve farmacii. Chmelařský institut s. r. o. je udržovatelem sadby tradičního nejpoužívanějšího českého chmele - jemné aromatické odrůdy Žateckého poloraného červeňáku. V posledních letech vyšlechtil a na trh uvedl několik nových odrůd chmele, například jemný aromatický, hořký, voňavý nebo i chmel využitelný ve farmacii. V roce 2017 zaregistroval dvě nové odrůdy pro pěstování chmele na nízkých chmelnicových konstrukcích. Chmelařský institut dokáže s využitím chemicko-genetických metod prokázat falšování českých odrůd chmele. Pěstuje chmel v režimu ekologického zemědělství biochmel, také je držitelem povolení pro nakládání s GMO. Výzkumný záměr cílí na inovaci pěstování, sklizně, sušení a skladování chmele. Institut se zabývá inovacemi systémů ochrany a integrované produkce chmele, metod identifikace, detekce a regulace škodlivých organismů. Zajímá se o získávání nových efektivních genotypů chmele. Pozornost je věnována chemii chmele.

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

Chmelařský institut s.r.o. vytvořil nástroj, který odhalí falzifikaci českého chmele. Je plně k dispozici obchodníkům s chmelem. Každoročně vydává pro pěstitele certifikovanou metodiku ochrany chmele. Pro r. 2018 se připravuje akreditace stanovení obsahu reziduí pesticidů nejen ve chmelu (špičkový přístroj LC-MS/MS). Pro společné projekty může poskytnout výzkum při pěstování, sklizni a posklizňové úpravě chmele, novošlechtění a udržovací šlechtění chmele, pokusný minipivovar, množení českých odrůd chmele, testování přípravků na ochranu rostlin, chemické analýzy chmele (KH, HPLC, rezidua pesticidů aj.), autenticita českých odrůd chmele, poradenství a školení pro pěstitele chmele.

Chmel (Humulus lupulus L.) svou světovou rozlohou nepatří k hojně rozšířeným polním plodinám, přesto je jedinečnou minoritní plodinou se specifickým využitím v pivovarnickém průmyslu. V současné době na sebe strhl takovou pozornost, že se v USA stal plodinou číslo jedna. I v České republice, jež zajímá svou produkcí a rozlohou třetí místo na světě, patří k plodinám s vysokým ekonomickým potenciálem. Též jeho výzkum má v ČR dlouholetou tradici a pracoviště Chmelařského institutu s.r.o. v Žatci patří k předním světovým vědeckým institucím.

Kontaktní údaje:

Adresa

Kadaňská 2525, 438 46, Žatec

Kontakt

www.chizatec.cz

Mapa: