České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) je jednou z největších a nejstarších škol v Evropě. Poskytuje studentům mnoho studijních oborů na osmi fakultách. Fakulta dopravní (FD) a Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (FJFI) mají od roku 1995 své pracoviště také v Děčíně. Pracoviště v Děčíně otevírá pro bakalářský stupeň obory Aplikace softwarového inženýrství a tři obory Fakulty dopravní – Dopravní systémy a technika, Letecká doprava, Logistika a řízení dopravních procesů. Poslední z oborů je možné vystudovat v Děčíně i v magisterském stupni.    

Spektrum služeb/Oblasti výzkumné, vývojové a inovační činnosti

V Děčíně je umístěno detašované pracoviště Katedry jaderných reaktorů FJFI pro řešení specializovaného výzkumného úkolu. Toto pracoviště řeší také další externí projekty a granty. Na pracovišti doktorských studentů pak mladí vědci řeší informatické a fyzikální problémy. ČVUT v Děčíně spolupracuje v těchto činnostech s mnoha odborníky významných severočeských firem. Hlavním zaměřením výzkumu a vývoje ČVUT v Děčíně je především simulace a vizualizace v oblasti silniční dopravy. Vzniká zde laboratoř s nejmodernějším vizualizačním hardwarem a softwarem a také pokročilý stavebnicový vozidlový simulátor.

Kontaktní údaje:

Adresa

Pohraniční 1, 405 02 Děčín 1

Mapa: